Кметът от ГЕРБ Мирослав Семов ощипа Дряново с 1 МИЛИОН ЛЕВА (цялата далавера)

https://crimes.bg/vodeshha-tema/kmetat-ot-gerb-miroslav-semov-oshtipa-dryanovo-s-1-milion-leva-cyalata-dalavera/28335 Crimes.bg
Кметът от ГЕРБ Мирослав Семов ощипа Дряново с 1 МИЛИОН ЛЕВА (цялата далавера)

Една година след откриването на комплекс за социални услуги в Дряново, съдът постанови, че изпълнителят е избран незаконосъобразно по времето на ГЕРБ.


Това няма да се отрази на банковата му сметка, тъй като парите за проектиране, строителство и авторски надзор са разплатени, но Община Дряново ще трябва да върже бюджета си с 1 млн. лв. по-малко. Толкова е финансовата корекция по проекта, за който съдът потвърди, че е възложен в противоречие със Закона за обществените поръчки.
Със свое решение от 24 юни т.г. Административният съд в Габрово остави в сила финансова корекция от почти 1 млн. лв., наложена на Община Дряново по проект за 4 млн. лв. Корекцията е заради нередности при процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“.

Сумата, която Община Дряново няма да получи, е значителна за малка община. „Това са ни парите по капиталовата програма за една година“, коментира кметът Трифон Панчев (БСП).

Нарушенията, за които Дряново е санкциониран, са наследени.


На 2 септември 2019 г. тогавашният кмет Мирослав Семов (ГЕРБ) подписва договор с регистрираното в гр. Левски дружество „Кидат груп“ за изпълнение на обществената поръчка, по която в града ще се изгради комплекс от сгради за хора с психични заболявания.

През април 2021 г. наследникът му Трифон Панчев реже лентата пред новоизградения комплекс. До него е изпълнителя от „Кидат груп“, за когото съдът се произнесе, че е избран незаконосъобразно, по незаконосъобразни критерии и оценен по незаконосъобразна методика.


Участниците сами да си набавят нужните им данни, за изготвяне на оферта са отговорили от Община Дряново на запитвания от потенциални кандидати за участие в процедурата за изпълнител.


Защо се е стигнало до това?

Предметът на обществената поръчка е недостатъчно или неточно определен, пише в материалите по съдебното дело, заради което участниците не са могли да определят изцяло предмета на поръчката. „Те не могат да разберат вида и обема на дейностите, от което следва че не могат да преценят дали изготвената от тях оферта отговаря на техническата спецификация за изпълнение“, се казва в заключението на санкциониращия орган.

Липсват конкретни и ясни изисквания за изпълнението на поръчката, установяват проверяващите от ОП „Региони в растеж“. В техническата спецификация са посочени само общи изисквания към обекта – обща информация за терена, най-общо изискване за разпределението на сградите, общи изисквания за материалите и посочване на какви стандарти следва да отговарят.


Липсват конкретни изисквания на възложителя (Община Дряново) по отношение вида и начина на изпълнение на конструкцията на сградите, на отоплителните, охладителни, електрически и др. сградни инсталации.

Липсват изисквания относно настилки, облицовки, фасадно оформление, покрив, благоустройство, озеленяване и др. Не са представени скица и виза за проектиране, изходни данни, предварителни договори с доставчиците на ел. енергия и ВиК.

Липсват също приложени скица и акт за собственост на имота, информация за текущото състояние на обекта, изисквания на възложителя за изпълнението на проекта и строителството. Не са налице и конкретни технически указания на възложителя относно проектирането и упражняването на авторски надзор на обекта.


Заради всички тези липси от ръководството на „Региони в растеж“ заключват, че не може да се определят точните параметри на поръчката, а това прави невъзможно потенциалните кандидати да я изпълнят, да подготвят своите оферти коректно.

Ограничена е конкуренцията е друго заключение на управляващия орган. В обществената поръчка са включени условия и изисквания, които дават предимство на един или друг участник, което изрично е забранено от Закона за обществените поръчки.


Например в обявлението за поръчката възложителят (Община Дряново) поставя условие участниците да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи трета категория. Само че обектът в Дряново е от четвърта категория, а при стартирането на процедурата още не е имало разрешение за строеж, т.е. не е било ясно коя категория е. Това според експертите е необосновано завишаване на критериите за подбор, което пречи на свободната конкуренция.


Незаконосъобразни са и критериите за подбор на изпълнителя, констатират проверяващите. Поставени са необосновани изисквания към професионалния им опит и квалификация, заради което кандидатите не са били способни да преценят на база на какви изисквания ще бъдат оценявани, предвид обстоятелството, че към поръчката липсва достатъчно информация за нейния предмет. С това проверяващите заключват, че и методиката за оценка е незаконосъобразна.


Показателят „качество на техническото предложение“, който е с относителна тежест 45 точки (от 100) не дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите.


„Това се отразява на работата на комисията, която поради наличието на съществен недостатък в методиката не би могла да извърши експертна оценка и да оцени точно и обективно офертите на участниците. Също така незаконосъобразната методика би могла да има възпиращ ефект за участниците поради липсата на достатъчно и ясна информация относно начина, по който ще бъдат оценявани“, се казва в заключението на инспектиращите процедурата, което приключва със „Спечелилият поръчката е трябвало да бъде отстранен от процедурата“.


Офертата на дружеството, с което в последствие тогавашният кмет на Дряново Мирослав Семов подписва договор, не отговаря на изискванията на възложителя, а при сключването на договора не са представени задължителните по закон документи, доказващи професионалната компетентност на изпълнителите. Освен това подизпълнител е посочил неверни обстоятелства, което е установено при справка в информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз.


Заради всичко това съдът не уважи жалбата на кмета на Дряново срещу наложената финансова корекция, но това решение ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд, каза пред „За истината“ Трифон Панчев.


Комплексът за социални услуги за лица с психически разстройства е вторият от подобен мащаб в страната, след изграждането на подобен в София. Състои се от седем сгради с общ капацитет 105 места. Целта е в него да се настанят страдащи от психични заболявания от социални домове в региона, за да се гарантира по-добра грижа за тях.


По проект е заложено само изграждането на сградите, а обзавеждането и оборудването им е по друг проект на Община Дряново, също изпълнен. В момента в комплекса са настанени 17 души, страдащи от психични заболявания, а условията при които живеят са в пъти по-добри от тези в досегашните институции, в които са били.

Мирослав Семов, чийто подпис стои под документите по санкционираната обществена поръчка, загуби изборите през 2019 г.

Източник: narod.bg

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.