Кметът на Добрич дава апетитен терен на майка си за соларен парк (Документи)

https://crimes.bg/vodeshha-tema/kmetat-na-dobrich-dava-apetiten-teren-na-mayka-si-za-solaren-park-dokumenti-3/116816 Crimes.bg
Кметът на Добрич дава апетитен терен на майка си за соларен парк (Документи)

Първо земята е продадена през 2021 година, а сега се променя статута й – от обработваеми земи в терени за енергийни производства

Кметът на община Добрич Йордан Йорданов дарява щедро собствената си майка с общински терен за строителството на соларен парк. Това съобщиха възмутени граждани на общината пред Breaking.bg. Всичко това става дни преди започване на предизборната кампания за местните избори.

На 19 септември 2023 година в дневния ред на сесията на общинския съвет в Добрич е внесена докладна записка №39 от кмета Йорданов, с която той предлага на Общинския съвет да одобри частично изменение на Общия устройствен план на Добрич с обхват ПИ 72624.176.90 в землището на града, от територия „обработваеми площи земи-трайни насаждения“ в зона „ терени за енергийни производства“.

Предложението на кмета за земята

С докладната записка се цели да се промени предназначението на имота и той да стане терен за енергийни производства, вероятно соларен парк.

От приложената към документа записка става ясно, че собственик на имота е фирмата „Сол Инвиктус 444“ ООД с ЕИК206771784. При справка в сайта на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел относно актуалното състояние на дружеството става ясно, че съдружници в него са:

„Меджик Флейм“ ЕООД, с размер на дяловото участие 661 830 лева, „Търговска компания ТЕРА“ЕООД, с 661 770 лева дялово участие и Ерхан Фикрет Ешереф с размер на дялово участие 147 000 лева.

„Търговска компания ТЕРА“ЕООД е със седалище в Добрич, на ул. „Адриана Будевска“№4 и е с едноличен собственик на капитала Даниела Георгиева Георгиева – майка на кмета на град Добрич Йордан Тошков Йорданов.

Скандалното в случая е, че имотът, който кмета тихомълком дарява на майка си е бил общинска собственост и е актуван, вписан в службата по вписванята в Добрич под акт№78, том 3, дв.вх. №1105 от 18.02.2021 година. Продажбата на имота е извършена въз основа на решение на Общинския съвет в Добрич №18-18/23.02. 2021 година, само три дни след вписването му. Теренът е продаден на търг с явно наддаване от 02.04. 2021 година при начална тръжна цена от 1 447 050 лева.

Площта на имота, видно от обявата в търга, е 1 222 687 кв. метра. Според справка от Службата по вписванията в Добрич имотът е продаден на „Меджик Флейм“ ЕООД на 18.10. 2021 година.  Това дружество прехвърля собствеността на имота на фирма „Сол Инвиктус444“ ЕООД, като е внесло имота като непарична вноска в капитала на това новоучредено, регистрирано на 4 януари 2022 година,  дружество.

Като едноличен собственик към момента на регистрацията е „Меджик Флейм“ ЕООД. Според заключението на вещите лица, назначени от Агенцията по вписванията, стойността на имота, представляващ непарична вноска, е 1 447 600 лева. Апортът е вписан в Имотния регистър на 11 януари 2022 година, видно от справката в Службата по вписванията в Добрич.

Прави впечатление, че на 15.02.2022 г. „Меджик Флейм“ЕООД, който е едноличен собственик на капитала на „Сол Инвиктус444“ ЕООД с договор за продажба на дружествени дялове, продава на „Търговска компания ТЕРА“ЕООД, фирмата на майката на кмета Йорданов, 45% от дяловете на „Сол Инвиктус444“ЕООД, а именно 66 177 дяла по 10 лева, с обща номинална стойност 661 770 лева.  В точка 2 от договора е посочено, че дяловете са изцяло платени, а в точка 6 е посочено, че цената на продажбата „се фиксира в отделен анекс“ . Следователно тя е вече платена, макар, че ще се фиксира в отделен анекс.

На същата дата с идентичен по съдържание договор „Меджик Флейм“ЕООД е прехвърлила на Ерхан Ешереф 14 700 дяла по 10 лева, с обща номинална стойност 147 000 лева от капитала на „Сол Инвиктус444“ ЕООД. Промените са вписани в Търговския регистър на 23.02. 2022 година.

Кметът на Добрич Йордан Йорданов е поискал с докладна записка от Общинския съвет да бъде частично изменен Общия устройствен план на града за този имот, който е съсобственост на дружеството „Сол Инвиктус444“ЕООД, в което съдружник е фирмата на майка му „Търговска компания Тера“ЕООД. Който след изменението да стане терен за енергийни производства.

От цялата юридическа еквилибристика е видно, че включването на майката на кмета като съдружник в компанията, притежател на апетитния терен, е заради решението на съвета, който трябва да го одобри.

Един вид включването на Даниела Георгиева като съсобственик е била гаранцията решението да мине, а печалбата от соларните паркове да се дели между „Инвеститора“ и кметското семейство.

Източник: breaking.bg

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.