МОДЕРНАТА МАЩЕХА

Славчо Кънчев*

by Lisa Stoilova
94 374 views

Най-добрата крепост на тираните е бездействието на народите.

Николо Макиавели (1469–1527 г.) – италиански политически мислител, историк и дипломат

 

 

Карл Маркс е описал процеса на първоначалното натрупване и в частност разграбването на общите земи в Англия през ХVІ в. като начален етап на капиталистическото развитие.

Но понятието „първоначално натрупване“, така дефинирано, в края на ХХ в. претърпя разширение на своето значение. Напълно коректно е да приемем, че първоначалното натрупване се отнася и до обсебването чрез приватизация на благата, изградени посредством данъчната система и другите финансови канали за постъпления във фиска, които блага са били публична собственост, като транспорт, телекомуникации, градско устройство, културни и природни блага, болници, производствени и енергийни мощности, търговски предприятия.

Именно разширението на територията на златоносните жили за първоначално натрупване на капитала беше (и е) налице в България през целия т. н. „преход“.

Всъщност когато една държава приватизира електроцентрала, авиолиния или болница, също и когато отстъпва на концесия снабдяването с питейна вода или експлоатирането на природни залежи, тя лишава общността от част от нейните блага. В процеса на приватизация или на отдаване под концесия правителството продава нещо, което несъмнено не е негова собственост, а принадлежи пропорционално на всеки член на общността. Това действие представлява акт на отчуждаване, съпоставим с отчуждаването на частна собственост при строеж на път или друго обществено съоръжение.

Приликата обаче е само привидна, тъй като е налице принципна разлика. Когато по усмотрение на държавното управление се извършва отчуждаване на частна собственост, то либералната конституционна норма предпазва собственика от финансово ощетяване, понеже постановява, че при отнемане на собственост се полага обезщетение. И това не е всичко – размерът на обезщетението може да бъде обжалван по съдебен път. Напротив – когато бива извършено прехвърляне на общностите блага в частния сектор, не съществува никакво юридическо или още по-малко конституционно положение, което да ги предпазва от управленски произвол.

Този проблем е особено болезнен за българския суверен, поради огромния обем на приватизираната публична собственост след 10 ноември 1989 г., както и  с оглед на размера на отдадените на концесии общностни блага. Допълнителен отрицателен фактор е ширещата се през целия период на „прехода“ корупция и в трите сфери на властта, а колкото се отнася до парирането на конфликтите на интереси при администрирането на общностните блага, това все още е едно предимно екзотично фантасмагорично намерение, разпространявано предимно с контрапропагандна цел между политическите противници.

Като се има предвид еволюцията в съотношението на потенциала между държавите и големите транснационални компании, тази неравнопоставеност по отношение на защитата на частната собственост и общите блага е пълен анахронизъм. Точно тази неравнопоставеност е един от главните фактори, които обуславят изключително благоприятна обстановка за формирането и функционирането на общ политико-икономически комплекс, който до голяма степен на практика институционализира в своя изгода цялата сфера на държавното управление. Наличието на законова безотговорност позволи на всички досегашни правителства, инициирали приватизационни и концесионни процедури, също и да прикриват своята управленска некадърност, за да финансират бюджетни дефицити – доказателства за тяхната професионална некомпетентност.

Несъмнено е, че приватизационните и концесионните сделки са „извънмандатни“ темпорално. Понеже дефинират събития, създаващи финансови обстоятелства като последици и извън времето, за което избирателите са делегирали властови пълномощия. Понеже, веднъж отчуждени, повредени или унищожени (примерите у нас са стотици, въпреки т. нар. „следприватизационен контрол“), общите блага вече не съществуват в материалното пространство. За общността облагите от тях са изчезнали яко дим. Въпреки пропагандните изявления (като например това на Б. Борисов, че срещу получените за двете цигарени фабрики 200 млн. лева от приватизацията им, могат да бъдат построени повече от две фабрики), на практика тези блага не могат да бъдат възпроизведени отново, тъй като парите са изхарчени. Възвръщането на приватизираните или отдадени на концесия общностни блага е труден процес, независимо дали е стартиран от поколението, което е избрало лошия си обслужващ персонал в лицето на извършилото деянието държавно управление, или е подет от някои от бъдещите потомци, като акт на прекратяване на ощетяването, за което те не носят никаква отговорност.

Тази неравнопоставеност понастоящем между защитата на частната собственост и на общностните блага от отчуждаване е исторически обусловена. Тя се е развила в процеса на противопоставянето между държавата и частната собственост, когато монархически управления, както и деспотично-авторитарни режими, за да финансират най-често военните кампании на своите завоевателни политики, са прибягвали към изземване на частна собственост без компенсация. Тогава само частната собственост се е нуждаела от защита срещу всепозволяващите си правителства. Именно оттам са произлезли постепенно и конституционните гаранции при вършени отчуждавания на частна собственост в обществена ползва. Въпреки това до към втората половина на ХХ век държавата е все още в доминираща правна позиция спрямо собствеността на отделните граждани. През 1933 г. например американският президент Франклин Д. Рузвелт издава закон (чрез своето мнозинство в Конгреса), чрез който отнема златото на всички свои сънародници. Те повече нямат право да притежават жълтия метал. Длъжни са да го продадат на държавната хазна по твърд курс 20,67 щат. долара за унция. То е изкупено на тази цена от Федералния резерв.

Но в последните десетилетия на миналото столетие натрупаната финансова мощ от транснационалните корпорации в процеса на глобализация (иницииран, поддържан и защитаван от едрия капитал) от една страна, а, от друга, благоприятният политически курс на рейгънизма в САЩ и татчъризма в Англия за приватизация на значителни публични блага, умело експлоатира беззащитната позиция на техните притежатели – суверенните народи.

Кои са предпоставките за отчуждаване на общностни блага без справедлива компенсация? Всъщност и корпорациите, и държавата често се отнасят към общите блага както някой изгладнял скитник, попаднал на празненство с шведка маса – опитват се да докопат максимум ресурси, независимо какво ще остане за другите. Мотивирани, в първия случай, от неограничените стремежи за обогатяване на висшите мениджъри и акционерите на компаниите, а във втория – от аламинутните интереси на уравленската политическа гилдия. Като и едните, и другите са изритали в аут стратегическите интереси на суверена. И всичко това е обвито в гъста идеологическа мъгла.

Корпорациите финансират по всевъзможни начини мисловни тръстове и сервилни политици да проповядват неуморно немощта и несръчността на държавата като държател на публична собственост. Най-често прилаганият трик е да тикат пред взора на публиката сравнителни резултати от печалбата на корпоративни и държавни компании в един и същи отрасъл. Като ловко прикриват цялото мръсно бельо на корпоративния бизнес. А по-конкретно: изнасянето на производствени мощности в страни от Третия свят, където трудът е не само по-ниско платен, но и нормите за безопасност на работните места и за опазване на околната среща не са толкова рестриктивни, тоест не изискват големи инвестиции за удовлетворяването им. Корпорациите прикриват както използването на детски труд, така и активните антипрофсъюзни действия по местоположение на производствените им мощности в Латинска Америка, Африка и Азия.

Колкото се отнася до предпоставките, обуславящи пропиляването на общите блага от държавните чиновници, то в никакъв случай не могат да бъдат пренебрегнати „сребърните аргументи“, както още древните римляни са наричали подкупите. Раздавани от заинтересовани групи на интереси, за да насочат действията на висшите управници по посока на обмяната на общностните блага върху принципа „кон за кокошка“. И това е само един от каналите за въздействие. Упражнява се и груб външнополитически натиск за приватизационни и концесионни операции в полза на определени транснационални корпорации.

Същевременно управленският олигархическо-икономически елит в България априори е предпоставен – с оглед на своите късогледи и егоистични мотивации, – да не налага достатъчно ефективна система за социално справедливо данъчно облагане. В тази ситуация задачата за запълване на фиска с необходимия финансов ресурс за посрещане на разходите по публичните услуги, които държавата предоставя на своите граждани, не може да бъде решена, освен чрез взимането на държавни заеми. После именно изплащането на получените кредите е алибито за наложителната необходимост от приватизирането и/или отдаването на концесия на общностни блага. Ето как порочният кръг се затваря.

Там, където възприемането на общите блага като ценности не е само абстрактно положение, може да бъде подета борба в тяхна защита. Обстоятелството, че принадлежащата на всеки отделен гражданин част от общото благо не е точно дефинирана като материален обект, в никакъв случай не променя обстоятелството, че при приватизационна или концесионна процедура той бива лишен от своята собственост. Ето защо е наложително да разобличим и обезсилим наследени от либералната конституционна традиция дискриминация, при която частната собственост е по-добре защитена от обществената.

Необходима е да бъде извършена конституционна поправка, която би осигурила защитата на обществения интерес върху собствеността на общностните блага. По същия начин и на същото основание, на което в редица западни щати на САЩ съответното законодателно събрание няма право да гласува държавен дълг, а само волеизлиянието на гражданите чрез референдум може да даде зелен семафор за подобно действие, то е целесъобразно както списъкът на подлежащите (малко останали!) обекти също и концесионните операции, да бъдат одобрявани от българския суверен.

Понеже става въпрос за неговата, а не за собствеността на елита.

 

* – Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България.

 

Вижте още

231 коментари

palinnolf август 21, 2022 - 10:55 pm

Amoxicillin And Canine Nursing stromectol pret

Reply
Geoffrey Rosky септември 23, 2022 - 1:15 pm

I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

Reply
SA game септември 24, 2022 - 10:57 am

The very crux of your writing while appearing agreeable originally, did not settle perfectly with me personally after some time. Someplace throughout the paragraphs you managed to make me a believer but only for a while. I nevertheless have got a problem with your jumps in logic and you would do well to help fill in all those gaps. When you can accomplish that, I would undoubtedly be fascinated.

Reply
fasilitas belajar септември 24, 2022 - 11:55 am

I visited a lot of website but I conceive this one contains something special in it in it

Reply
รองพื้น септември 24, 2022 - 2:10 pm

Thankyou for helping out, fantastic information.

Reply
sejarah muhammadiyah септември 24, 2022 - 5:52 pm

I just couldn’t depart your website prior to suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply for your guests? Is going to be back frequently in order to check out new posts.

Reply
เว็บหวยออนไลน์ септември 24, 2022 - 6:42 pm

Would love to perpetually get updated great website! .

Reply
Sabina Plus Size септември 24, 2022 - 8:00 pm

Whats up very nice site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also?KI am happy to search out numerous helpful information right here within the put up, we’d like develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

Reply
เว็บหวย септември 24, 2022 - 8:46 pm

You got a very good website, Gladiolus I noticed it through yahoo.

Reply
สล็อต септември 24, 2022 - 11:27 pm

Very great info can be found on weblog. „The fundamental defect of fathers is that they want their children to be a credit to them.“ by Bertrand Russell.

Reply
สล็อต септември 25, 2022 - 3:55 am

Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nonetheless I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

Reply
Jesus Restores Demon-Possessed Men септември 25, 2022 - 11:59 am

Utterly written content material, thankyou for entropy.

Reply
jio kbc head office number септември 26, 2022 - 1:06 am

hello!,I really like your writing very so much! proportion we communicate more approximately your article on AOL? I need an expert on this space to resolve my problem. May be that is you! Having a look forward to see you.

Reply
slot4d септември 26, 2022 - 3:31 am

Thanks for another informative web site. Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I’ve a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

Reply
kbc lottery number check online 2023 септември 26, 2022 - 5:42 am

Hello. remarkable job. I did not anticipate this. This is a excellent story. Thanks!

Reply
kbc lottery winner 2022 септември 26, 2022 - 12:47 pm

Thank you for sharing with us, I think this website really stands out : D.

Reply
KBC Lottery Office Number септември 26, 2022 - 4:33 pm

Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and under no circumstances appear to get one thing done.

Reply
quantecspa септември 26, 2022 - 8:51 pm

This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

Reply
quantecspa септември 26, 2022 - 10:38 pm

I enjoy what you guys tend to be up too. This type of clever work and exposure! Keep up the fantastic works guys I’ve included you guys to blogroll.

Reply
fagbearing.co септември 27, 2022 - 6:18 am

Some really wonderful content on this web site, thanks for contribution.

Reply
kbc winner list 2023 септември 27, 2022 - 8:50 am

Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that „perfect balance“ between usability and appearance. I must say you have done a very good job with this. Also, the blog loads very quick for me on Safari. Superb Blog!

Reply
fa storre byst naturligt септември 27, 2022 - 11:15 am

I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

Reply
tabletter for storre brost септември 27, 2022 - 1:02 pm

I love the efforts you have put in this, thanks for all the great blog posts.

Reply
slot gacor hari ini септември 27, 2022 - 1:21 pm

Hi there, You have performed an incredible job. I will definitely digg it and in my opinion suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

Reply
Kampus Swasta Terbaik di Malang 2022 септември 27, 2022 - 6:10 pm

I really like your writing style, great info, thanks for posting :D. „Silence is more musical than any song.“ by Christina G. Rossetti.

Reply
print and design shop септември 27, 2022 - 9:02 pm

Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have really loved browsing your blog posts. After all I will be subscribing in your feed and I am hoping you write again very soon!

Reply
barra square shopping септември 28, 2022 - 12:57 am

Thank you for helping out, superb information. „You must do the things you think you cannot do.“ by Eleanor Roosevelt.

Reply
togel online септември 28, 2022 - 1:33 am

Great write-up, I am regular visitor of one’s site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

Reply
corporate audio visual labor септември 28, 2022 - 6:24 pm

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

Reply
pijama infantil masculino септември 29, 2022 - 6:25 am

Its like you read my thoughts! You seem to know a lot about this, such as you wrote the book in it or something. I believe that you could do with a few percent to force the message home a little bit, however instead of that, that is great blog. A fantastic read. I will certainly be back.

Reply
Telecommunication Engineering септември 29, 2022 - 2:54 pm

Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

Reply
7xl септември 29, 2022 - 7:36 pm

I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website :).

Reply
how do i get free paypal money септември 29, 2022 - 8:26 pm

You really make it seem so easy along with your presentation however I in finding this topic to be actually one thing which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely extensive for me. I’m taking a look ahead on your next post, I?¦ll try to get the dangle of it!

Reply
banda de casamento септември 30, 2022 - 4:29 pm

I love it when people come together and share opinions, great blog, keep it up.

Reply
lift detox preço септември 30, 2022 - 9:33 pm

Together with almost everything that appears to be building within this particular area, many of your perspectives are actually somewhat exciting. Even so, I beg your pardon, because I do not subscribe to your whole plan, all be it refreshing none the less. It seems to everybody that your remarks are not entirely validated and in simple fact you are generally your self not thoroughly convinced of the assertion. In any case I did appreciate looking at it.

Reply
situs slot октомври 1, 2022 - 7:22 am

Enjoyed looking at this, very good stuff, appreciate it.

Reply
sop 100 октомври 1, 2022 - 9:05 am

I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i?¦m happy to exhibit that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much for sure will make certain to don?¦t fail to remember this web site and provides it a look regularly.

Reply
smm panel октомври 2, 2022 - 11:01 am

Hello! I’ve been reading your weblog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Austin Texas! Just wanted to say keep up the excellent job!

Reply
kbc winner 2023 октомври 2, 2022 - 4:18 pm

Great post and right to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you people have any ideea where to hire some professional writers? Thanks in advance 🙂

Reply
all india sim card lucky draw competition октомври 2, 2022 - 9:07 pm

Valuable info. Lucky me I found your website by accident, and I am shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it.

Reply
kbc lottery 2023 октомври 3, 2022 - 3:17 am

I am continually browsing online for tips that can help me. Thanks!

Reply
flyyezcambios 性别 октомври 5, 2022 - 12:07 pm

I was very pleased to seek out this web-site.I wanted to thanks to your time for this glorious read!! I positively having fun with each little little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you blog post.

Reply
Vibrador Sugador de Clitóris Pato Cutie Baby октомври 6, 2022 - 11:56 pm

very nice publish, i actually love this web site, carry on it

Reply
bitcoin hacker attack октомври 7, 2022 - 2:27 am

Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that „perfect balance“ between usability and visual appearance. I must say that you’ve done a amazing job with this. Additionally, the blog loads super quick for me on Chrome. Outstanding Blog!

Reply
Paket Wisata Ke Dieng октомври 7, 2022 - 11:45 am

Dead indited subject matter, thankyou for information .

Reply
Fungame777 октомври 8, 2022 - 1:36 am

Hello.This article was extremely interesting, particularly because I was investigating for thoughts on this issue last Tuesday.

Reply
slot hoki октомври 8, 2022 - 3:53 am

An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

Reply
slot gacor 2022 октомври 8, 2022 - 7:36 am

I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

Reply
poker online октомври 8, 2022 - 8:59 am

I was suggested this blog by my cousin. I am now not certain whether this put up is written by way of him as no one else realize such exact approximately my difficulty. You are amazing! Thank you!

Reply
situs judi poker online октомври 8, 2022 - 3:12 pm

After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

Reply
slot hoki октомври 8, 2022 - 6:02 pm

You completed a number of nice points there. I did a search on the topic and found nearly all folks will consent with your blog.

Reply
Assistencia Técnica de Geladeira em Recife - PE октомври 9, 2022 - 1:24 pm

Some really superb information, Gladiolus I noticed this. „Life is divided into the horrible and the miserable.“ by Woody Allen.

Reply
stories in hindi for kids октомври 10, 2022 - 10:33 am

Lovely site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

Reply
super filmes октомври 10, 2022 - 2:56 pm

I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

Reply
pilates октомври 11, 2022 - 6:38 am

I got what you mean , appreciate it for posting.Woh I am pleased to find this website through google.

Reply
San Diego Hills kristen октомври 11, 2022 - 7:00 am

Hi my family member! I want to say that this article is awesome, great written and come with almost all vital infos. I¦d like to peer more posts like this .

Reply
best home gym pulley system октомври 11, 2022 - 1:48 pm

I am now not positive the place you’re getting your info, but good topic. I needs to spend a while studying more or understanding more. Thank you for great info I was searching for this information for my mission.

Reply
Fórmula Desperte Milionário Gabriel Floriani октомври 11, 2022 - 5:32 pm

Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

Reply
cardiologista unimed октомври 12, 2022 - 9:39 am

Just wanna remark on few general things, The website layout is perfect, the content is real superb. „Earn but don’t burn.“ by B. J. Gupta.

Reply
follower facebook октомври 12, 2022 - 3:24 pm

I am now not certain the place you’re getting your information, but great topic. I must spend some time learning much more or working out more. Thank you for wonderful info I was searching for this information for my mission.

Reply
anal toys for guys октомври 12, 2022 - 8:08 pm

Fantastic website. A lot of helpful information here. I¦m sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And obviously, thanks for your sweat!

Reply
kbc lottery winner 2023 октомври 12, 2022 - 10:50 pm

Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

Reply
kbc lottery 2023 октомври 13, 2022 - 6:01 am

Definitely consider that that you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to take note of. I say to you, I definitely get annoyed while folks think about concerns that they plainly do not realize about. You managed to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing without having side-effects , other folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thanks

Reply
kbc lottery 2023 октомври 13, 2022 - 10:51 am

Hi this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

Reply
hire a snapchat hacker октомври 13, 2022 - 2:17 pm

We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to paintings on. You have performed a formidable activity and our whole neighborhood might be thankful to you.

Reply
kbc lottery winner 2023 октомври 13, 2022 - 4:27 pm

Very interesting subject, appreciate it for posting.

Reply
plug socket explosion proof октомври 13, 2022 - 10:41 pm

Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of Wordpress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

Reply
jasa kontraktor karawang октомври 14, 2022 - 12:37 am

Whats up very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I’m satisfied to seek out so many useful information here in the submit, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing.

Reply
hire a facebook hacker октомври 14, 2022 - 3:44 am

Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

Reply
hire a hacker for cell phone октомври 14, 2022 - 9:31 am

Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Kudos

Reply
Retarde Gel Retardante Masculino октомври 14, 2022 - 1:02 pm

It’s really a nice and useful piece of info. I’m glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

Reply
best dive sites октомври 14, 2022 - 10:47 pm

An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of evaluation on this. And he in fact purchased me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying more on this topic. If possible, as you turn out to be experience, would you mind updating your blog with more details? It’s extremely helpful for me. Massive thumb up for this weblog publish!

Reply
Top flix октомври 15, 2022 - 3:38 am

Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

Reply
slot online октомври 15, 2022 - 8:20 am

Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

Reply
idn poker 88 октомври 15, 2022 - 7:33 pm

Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, let alone the content!

Reply
slot hoki октомври 16, 2022 - 12:47 am

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

Reply
Land development time in auckland октомври 16, 2022 - 2:21 am

Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thank you so much!

Reply
fitness equipment anchorage октомври 16, 2022 - 5:01 am

My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

Reply
slot hoki октомври 16, 2022 - 5:03 am

I appreciate, cause I found just what I was looking for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

Reply
Situs Judi Slot Online Gacor Terbaru октомври 16, 2022 - 12:07 pm

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. appreciate it

Reply
pragmatic октомври 16, 2022 - 7:46 pm

I’ll immediately grab your rss as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please let me know in order that I could subscribe. Thanks.

Reply
electronics октомври 16, 2022 - 9:28 pm

Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

Reply
livechat perwirabet октомври 17, 2022 - 12:30 am

Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

Reply
Sinais quotex ao vivo октомври 17, 2022 - 8:30 am

of course like your website but you have to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell the reality nevertheless I’ll definitely come again again.

Reply
Locksmith Near Me октомври 17, 2022 - 12:53 pm

F*ckin¦ amazing things here. I¦m very satisfied to peer your post. Thank you a lot and i am taking a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a mail?

Reply
jasa pendirian cv murah октомври 17, 2022 - 6:43 pm

Saved as a favorite, I really like your blog!

Reply
Mulesoft Job Support From India октомври 17, 2022 - 9:45 pm

Along with every little thing that appears to be developing throughout this specific subject material, many of your opinions tend to be quite exciting. Having said that, I beg your pardon, because I do not subscribe to your whole strategy, all be it exhilarating none the less. It would seem to us that your comments are actually not completely rationalized and in reality you are generally yourself not really thoroughly confident of the point. In any event I did enjoy reading it.

Reply
mastiff dog октомври 17, 2022 - 11:41 pm

I really enjoy reading on this website, it contains fantastic posts. „One should die proudly when it is no longer possible to live proudly.“ by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

Reply
berita bola terkini октомври 18, 2022 - 8:55 am

I like this post, enjoyed this one thanks for putting up. „Money is a poor man’s credit card.“ by Herbert Marshall McLuhan.

Reply
how to hire a hacker on the dark web октомври 18, 2022 - 9:52 am

I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

Reply
being in a rush октомври 18, 2022 - 10:21 am

It’s exhausting to find educated individuals on this topic, however you sound like you already know what you’re talking about! Thanks

Reply
hire a gmail hacker октомври 18, 2022 - 5:13 pm

What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other users like its aided me. Good job.

Reply
Buy NFT Books октомври 19, 2022 - 8:59 am

Wow! Thank you! I continuously needed to write on my blog something like that. Can I include a portion of your post to my blog?

Reply
The Best Side Hustles октомври 19, 2022 - 11:15 pm

Thanks for another great post. The place else may just anyone get that type of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

Reply
venda de joias usadas октомври 20, 2022 - 3:33 pm

You made some decent points there. I did a search on the subject matter and found most people will go along with with your blog.

Reply
Pragmatic777 октомври 21, 2022 - 7:09 am

Helpful info. Fortunate me I found your web site accidentally, and I’m stunned why this twist of fate didn’t took place earlier! I bookmarked it.

Reply
slot aladin октомври 21, 2022 - 11:24 am

Great ?V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

Reply
home page октомври 21, 2022 - 7:59 pm

I like this website because so much utile material on here : D.

Reply
strength training for dancers октомври 22, 2022 - 5:28 am

Hello my family member! I wish to say that this post is awesome, great written and include approximately all significant infos. I¦d like to see more posts like this .

Reply
mm88 октомври 22, 2022 - 10:48 am

Good V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

Reply
trading shares октомври 22, 2022 - 2:12 pm

Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

Reply
buy rapamycin online октомври 22, 2022 - 7:18 pm

I believe you have remarked some very interesting points, appreciate it for the post.

Reply
Vibrador Bullet Wireless Jump Egg октомври 23, 2022 - 5:03 am

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

Reply
Jeep Wisata Merapi октомври 24, 2022 - 1:06 am

Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care

Reply
rental Hiace bandung октомври 24, 2022 - 8:04 am

Hello there, I discovered your site via Google whilst looking for a comparable matter, your website got here up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Reply
โฟมล้างหน้าลดสิว октомври 24, 2022 - 8:09 am

I wish to convey my gratitude for your kindness supporting persons who really need help with your issue. Your special commitment to passing the solution all-around had become extraordinarily helpful and have always made women much like me to achieve their desired goals. Your useful guidelines implies a whole lot a person like me and further more to my office colleagues. Warm regards; from all of us.

Reply
thiruvalluvar history in tamil октомври 24, 2022 - 10:43 am

I’d need to verify with you here. Which is not something I normally do! I take pleasure in reading a submit that will make individuals think. Also, thanks for allowing me to remark!

Reply
Today Rasi Palan in Tamil октомври 24, 2022 - 2:36 pm

Well I definitely liked studying it. This information offered by you is very useful for correct planning.

Reply
ลดริ้วรอย октомври 24, 2022 - 3:41 pm

I am not real good with English but I get hold this real easygoing to understand.

Reply
kbc lottery number check online 2023 октомври 24, 2022 - 10:16 pm

I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Outstanding work!

Reply
ครีมลดรอยสิว октомври 25, 2022 - 12:01 am

Great post. I am facing a couple of these problems.

Reply
kbc head office number kolkata октомври 25, 2022 - 3:41 am

Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told was once a enjoyment account it. Glance complex to more brought agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

Reply
หน้าหมอง октомври 25, 2022 - 5:20 am

It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Chat soon!

Reply
kbc lottery winner 2023 октомври 25, 2022 - 8:44 am

What i do not realize is in fact how you are no longer really much more smartly-liked than you may be now. You are so intelligent. You understand therefore significantly in terms of this subject, made me in my opinion imagine it from numerous various angles. Its like men and women are not involved except it¦s one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. Always take care of it up!

Reply
หน้ากากผ้า октомври 25, 2022 - 10:18 am

Howdy this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

Reply
kbc head office number india октомври 25, 2022 - 2:38 pm

I’ve learn a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you place to create this type of magnificent informative website.

Reply
Bandar Judi Togel Singapore октомври 25, 2022 - 10:03 pm

I have been checking out some of your stories and it’s pretty clever stuff. I will definitely bookmark your blog.

Reply
situs slot gacor hari ini октомври 26, 2022 - 12:52 am

This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

Reply
mua hma октомври 26, 2022 - 2:45 am

Glad to be one of several visitors on this amazing site : D.

Reply
Pokergacor октомври 26, 2022 - 3:41 am

What i do not realize is in reality how you are not really a lot more smartly-liked than you might be now. You’re so intelligent. You already know thus significantly relating to this topic, produced me personally imagine it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated except it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs outstanding. Always care for it up!

Reply
Pragmatic slot октомври 26, 2022 - 7:36 am

I would like to voice my affection for your kind-heartedness in support of all those that really need guidance on this one area. Your special commitment to getting the message across had become unbelievably effective and have truly encouraged regular people just like me to arrive at their desired goals. This useful report means a whole lot a person like me and additionally to my office colleagues. Warm regards; from all of us.

Reply
idn poker 88 октомври 26, 2022 - 4:52 pm

I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I will learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

Reply
stock tank hot tub октомври 26, 2022 - 9:17 pm

Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

Reply
daftar slot hoki октомври 27, 2022 - 1:22 am

Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that „perfect balance“ between superb usability and appearance. I must say you’ve done a very good job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Opera. Superb Blog!

Reply
idn poker 88 октомври 27, 2022 - 2:53 am

I’m still learning from you, as I’m making my way to the top as well. I certainly liked reading everything that is posted on your blog.Keep the tips coming. I enjoyed it!

Reply
slot demo pragmatic play октомври 27, 2022 - 6:32 am

I really happy to find this site on bing, just what I was looking for : D besides saved to bookmarks.

Reply
bonanza88 октомври 27, 2022 - 3:27 pm

Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

Reply
bonanza88 октомври 28, 2022 - 3:34 am

I am lucky that I detected this weblog, precisely the right information that I was looking for! .

Reply
limpeza de fachada de loja октомври 28, 2022 - 6:04 am

Very interesting info!Perfect just what I was searching for!

Reply
situs idn poker terpercaya октомври 28, 2022 - 6:23 am

Some genuinely wondrous work on behalf of the owner of this internet site, absolutely great written content.

Reply
Berita terkini detik hari ini октомври 28, 2022 - 8:04 am

I like this post, enjoyed this one thanks for putting up. „What is a thousand years Time is short for one who thinks, endless for one who yearns.“ by Alain.

Reply
slot hoki asia октомври 28, 2022 - 9:12 am

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

Reply
slot gacor октомври 28, 2022 - 12:25 pm

I am not really good with English but I line up this really easy to understand.

Reply
slot gacor октомври 28, 2022 - 2:13 pm

Magnificent web site. Plenty of helpful info here. I¦m sending it to some friends ans also sharing in delicious. And obviously, thanks to your effort!

Reply
electric fence malaysia октомври 29, 2022 - 3:43 am

I have learn some just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you put to create this kind of wonderful informative site.

Reply
atap flat октомври 29, 2022 - 4:04 pm

I?¦ve read some good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you place to make the sort of wonderful informative web site.

Reply
idn poker октомври 30, 2022 - 5:49 pm

Hello there, You’ve performed a great job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this website.

Reply
slot online октомври 31, 2022 - 5:03 am

I am delighted that I detected this web site, exactly the right information that I was looking for! .

Reply
slot gacor октомври 31, 2022 - 5:25 pm

Along with the whole thing which appears to be building within this particular subject matter, a significant percentage of viewpoints are actually quite refreshing. Having said that, I beg your pardon, because I can not subscribe to your whole strategy, all be it stimulating none the less. It appears to us that your comments are not totally rationalized and in reality you are your self not wholly confident of the argument. In any event I did enjoy reading through it.

Reply
slot hoki asia ноември 1, 2022 - 4:39 am

Hi! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue. If you have any recommendations, please share. Thanks!

Reply
Paket Wisata Belitung 3D2N ноември 1, 2022 - 7:23 am

naturally like your web-site but you need to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will surely come back again.

Reply
sbobet88 ноември 2, 2022 - 4:22 pm

Simply wanna comment that you have a very nice site, I enjoy the pattern it actually stands out.

Reply
slot gacor ноември 2, 2022 - 8:09 pm

Hello There. I discovered your weblog the use of msn. That is a very smartly written article. I will be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful information. Thank you for the post. I’ll definitely comeback.

Reply
hire a hacker for cell phone ноември 2, 2022 - 8:18 pm

Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thank you!

Reply
slot gacor ноември 3, 2022 - 3:37 am

of course like your web-site however you have to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the reality on the other hand I’ll certainly come back again.

Reply
hire an iphone hacker ноември 3, 2022 - 5:06 am

Hi, i feel that i saw you visited my website so i got here to “return the desire”.I am trying to find issues to improve my site!I suppose its good enough to make use of a few of your concepts!!

Reply
ratu slot ноември 3, 2022 - 3:56 pm

It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

Reply
slot gacor hari ini ноември 3, 2022 - 6:56 pm

My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

Reply
poker online ноември 3, 2022 - 7:56 pm

Respect to website author, some excellent selective information.

Reply
slot88 hoki ноември 3, 2022 - 8:32 pm

This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

Reply
soc 2 vs iso ноември 3, 2022 - 10:47 pm

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.

Reply
slot88 hoki ноември 4, 2022 - 3:33 am

Hi there! I just want to give a huge thumbs up for the nice info you’ve right here on this post. I might be coming again to your weblog for more soon.

Reply
lavanderia goiania ноември 4, 2022 - 6:02 am

It is really a nice and useful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

Reply
building a hot tub ноември 5, 2022 - 6:40 am

Well I truly enjoyed studying it. This post provided by you is very practical for good planning.

Reply
today rasi palan in tamil ноември 5, 2022 - 1:40 pm

I always was concerned in this topic and still am, appreciate it for posting.

Reply
Berita terkini ноември 5, 2022 - 4:20 pm

Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Many thanks

Reply
Assistir Os Simpsons Gratis ноември 5, 2022 - 6:22 pm

This is a topic close to my heart cheers, where are your contact details though?

Reply
microphone xlr ноември 5, 2022 - 8:29 pm

I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

Reply
slot hoki jackpot ноември 6, 2022 - 3:11 pm

Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, great written and come with approximately all important infos. I would like to peer extra posts like this .

Reply
xoyxoy.com ноември 6, 2022 - 3:38 pm

I together with my guys came analyzing the excellent tips and tricks on your site and then unexpectedly got an awful suspicion I had not expressed respect to the website owner for those tips. Most of the people are actually for this reason very interested to learn all of them and have now truly been taking pleasure in these things. I appreciate you for actually being quite kind as well as for obtaining this form of perfect topics most people are really wanting to understand about. My personal sincere regret for not expressing gratitude to sooner.

Reply
situs judi slot gacor ноември 7, 2022 - 12:46 am

Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!

Reply
Situs Slot Gacor terbaru ноември 7, 2022 - 3:11 am

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really one thing that I believe I’d by no means understand. It seems too complicated and very huge for me. I am taking a look forward on your next publish, I will attempt to get the dangle of it!

Reply
slot88 hoki ноември 7, 2022 - 5:49 am

I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

Reply
pragmatic play ноември 7, 2022 - 1:18 pm

Yeah bookmaking this wasn’t a speculative conclusion great post! .

Reply
hire a social media hacker ноември 7, 2022 - 10:39 pm

Keep working ,fantastic job!

Reply
kbc head office number mumbai ноември 8, 2022 - 6:58 pm

Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

Reply
henki hariadi ноември 10, 2022 - 5:48 pm

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

Reply
Pingulive ноември 10, 2022 - 7:33 pm

Rattling nice design and good content, absolutely nothing else we want : D.

Reply
idn poker ноември 11, 2022 - 12:00 am

Hello! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

Reply
henki hariadi ноември 11, 2022 - 3:44 am

Magnificent items from you, man. I’ve be mindful your stuff prior to and you are simply too wonderful. I really like what you have obtained here, really like what you are saying and the way in which you assert it. You make it enjoyable and you still care for to stay it sensible. I cant wait to read much more from you. This is really a great site.

Reply
pusat alat safety di ltc glodok ноември 11, 2022 - 9:40 am

Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

Reply
Toko Alat Safety Terlengkap di LTC Glodok ноември 13, 2022 - 2:52 pm

Whats Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help different customers like its helped me. Good job.

Reply
body massage spa near me ноември 13, 2022 - 4:22 pm

You are my inspiration, I possess few blogs and sometimes run out from brand :). „‘Tis the most tender part of love, each other to forgive.“ by John Sheffield.

Reply
Bos188 ноември 14, 2022 - 7:08 am

I’d should test with you here. Which is not one thing I usually do! I enjoy studying a submit that may make people think. Additionally, thanks for allowing me to comment!

Reply
slot terbaik ноември 14, 2022 - 8:01 am

It¦s truly a nice and helpful piece of information. I¦m glad that you shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

Reply
sao paulo brazil best hotels ноември 14, 2022 - 8:51 am

Some really rattling work on behalf of the owner of this website , dead great articles.

Reply
Curso de oratória ноември 14, 2022 - 12:59 pm

Well I really enjoyed studying it. This post offered by you is very constructive for correct planning.

Reply
Küchenstudio aus Monheim ноември 14, 2022 - 4:19 pm

Thank you, I’ve just been searching for info about this subject for ages and yours is the best I’ve discovered so far. However, what in regards to the bottom line? Are you positive in regards to the source?

Reply
henki hariadi ноември 14, 2022 - 4:35 pm

Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

Reply
akun canva pro ноември 14, 2022 - 5:48 pm

Someone necessarily lend a hand to make critically articles I might state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the analysis you made to create this actual publish incredible. Great process!

Reply
Maxwin88 ноември 14, 2022 - 9:31 pm

Very nice design and style and great content, nothing at all else we need : D.

Reply
Esports NFT Players ноември 15, 2022 - 4:04 am

You completed a number of good points there. I did a search on the subject and found mainly people will agree with your blog.

Reply
Best Ever Black Friday cPanel Hosting Deals ноември 15, 2022 - 12:57 pm

Good – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

Reply
kbc lottery number check online 2023 ноември 15, 2022 - 2:00 pm

I dugg some of you post as I cerebrated they were very helpful very beneficial

Reply
henki hariadi ноември 15, 2022 - 3:46 pm

I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

Reply
bol game show contact number 2023 ноември 15, 2022 - 9:06 pm

I have been surfing on-line greater than 3 hours nowadays, yet I never discovered any fascinating article like yours. It is pretty value sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the web might be much more helpful than ever before.

Reply
tnpsc photo compressor ноември 16, 2022 - 12:15 am

I simply desired to say thanks once more. I do not know the things I would have implemented without these creative ideas revealed by you directly on such question. It became a real depressing situation for me, nevertheless considering the specialized technique you solved the issue forced me to leap for gladness. I am happy for this advice as well as wish you find out what an amazing job you have been putting in training others via your blog post. I am sure you haven’t encountered any of us.

Reply
brainstorm dao ноември 19, 2022 - 3:36 am

Thanks for the auspicious writeup. It actually was a entertainment account it. Glance complex to far brought agreeable from you! However, how can we keep up a correspondence?

Reply
Technical SEO ноември 19, 2022 - 5:12 am

I conceive this internet site has got some real great information for everyone. „I have learned to use the word ‘impossible’ with the greatest caution.“ by Wernher von Braun.

Reply
behel gigi palembang ноември 19, 2022 - 8:59 am

I consider something genuinely special in this website .

Reply
ítalo marsili fortuna ноември 19, 2022 - 9:16 am

you’re really a good webmaster. The web site loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a wonderful job on this topic!

Reply
judi slot online ноември 19, 2022 - 10:38 pm

A lot of thanks for all your work on this blog. Gloria enjoys making time for investigation and it’s simple to grasp why. A number of us notice all about the powerful manner you create functional guidelines on the web blog and as well as encourage participation from website visitors on the subject so our own girl is certainly learning a lot. Enjoy the remaining portion of the year. You have been carrying out a tremendous job.

Reply
snapchat hackers for hire ноември 20, 2022 - 12:52 am

Well I truly liked reading it. This tip procured by you is very helpful for accurate planning.

Reply
bitcoin hack ноември 20, 2022 - 3:24 am

You have mentioned very interesting details! ps nice web site.

Reply
kbc lottery number check online 2023 ноември 20, 2022 - 1:44 pm

Some times its a pain in the ass to read what people wrote but this internet site is rattling user friendly! .

Reply
Air Motor Spindle Pneumático CNC High Speed ноември 20, 2022 - 9:37 pm

Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring?K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

Reply
kbc lottery number check ноември 21, 2022 - 1:59 am

Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

Reply
kbc head office number delhi ноември 21, 2022 - 5:25 am

Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!

Reply
kbc lottery 2023 ноември 22, 2022 - 12:06 am

Keep working ,remarkable job!

Reply
cazare gorgova ноември 22, 2022 - 12:12 pm

Thanks for every other informative website. The place else could I am getting that kind of info written in such a perfect method? I have a project that I’m simply now operating on, and I’ve been on the glance out for such information.

Reply
zmozeroteriloren ноември 23, 2022 - 9:38 am

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this info So i am glad to exhibit that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much undoubtedly will make sure to do not fail to remember this web site and give it a glance regularly.

Reply
hipaa definitions ноември 23, 2022 - 11:30 am

Generally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.

Reply
soc 1 exam 1 quizlet ноември 23, 2022 - 1:12 pm

Its like you learn my mind! You seem to know so much approximately this, like you wrote the guide in it or something. I think that you can do with some percent to power the message home a little bit, however other than that, this is excellent blog. A great read. I’ll certainly be back.

Reply
rateio dedicação delta ноември 23, 2022 - 6:07 pm

Great write-up, I am normal visitor of one’s website, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

Reply
compra e venda de ouro copacabana rj ноември 24, 2022 - 8:04 am

Thanks for helping out, fantastic information.

Reply
jendela pvc ноември 24, 2022 - 8:36 pm

Great article and right to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to get some professional writers? Thanks 🙂

Reply
hire a hacker ноември 24, 2022 - 9:57 pm

When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

Reply
lift rumah ноември 24, 2022 - 10:57 pm

Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

Reply
tax consulting services ноември 25, 2022 - 5:20 am

I have been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Studying this information So i’m glad to show that I have a very excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much indubitably will make sure to do not disregard this site and give it a glance regularly.

Reply
suzuki surabaya ноември 25, 2022 - 7:53 am

Respect to author, some good selective information.

Reply
tempat spa di bandung ноември 25, 2022 - 11:39 am

I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Exceptional work!

Reply
Dubbing Vendor ноември 25, 2022 - 12:38 pm

I am impressed with this site, rattling I am a fan.

Reply
Jasa SEO Jakarta ноември 26, 2022 - 3:29 am

Some times its a pain in the ass to read what people wrote but this website is really user friendly! .

Reply
deposit pulsa ноември 26, 2022 - 3:11 pm

This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

Reply
hire a social media hacker ноември 26, 2022 - 4:52 pm

I was looking at some of your posts on this internet site and I conceive this web site is rattling instructive! Keep on putting up.

Reply
jackpot168 ноември 26, 2022 - 9:00 pm

Thankyou for this post, I am a big big fan of this website would like to keep updated.

Reply
Whatsapp for Windows 11 ноември 27, 2022 - 12:35 am

Great write-up, I’m normal visitor of one’s blog, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

Reply
jackpot168 ноември 27, 2022 - 12:49 am

Real excellent information can be found on site.

Reply
whatsapp hackers for hire ноември 27, 2022 - 5:30 am

Hi this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

Reply
upnvjatim ноември 27, 2022 - 8:55 am

F*ckin’ remarkable issues here. I’m very glad to peer your article. Thanks so much and i am looking ahead to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

Reply
Horóscopo do dia ноември 28, 2022 - 1:12 am

Great write-up, I?¦m normal visitor of one?¦s blog, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

Reply
hire a hacker uk ноември 28, 2022 - 2:54 am

This is really fascinating, You’re an overly skilled blogger. I have joined your feed and stay up for seeking extra of your excellent post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks!

Reply
hire a cell phone hacker ноември 28, 2022 - 9:07 am

You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most persons will approve with your website.

Reply
Perumahan Surabaya Timur ноември 28, 2022 - 12:38 pm

You made some respectable factors there. I seemed on the web for the difficulty and located most people will go together with with your website.

Reply
hire a hacker for android ноември 28, 2022 - 8:32 pm

so much good information on here, : D.

Reply
Fotografos de Casamento Vitoria ноември 28, 2022 - 9:59 pm

What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist different customers like its helped me. Good job.

Reply
hire a hacker uk ноември 28, 2022 - 10:05 pm

I love the efforts you have put in this, regards for all the great articles.

Reply
NFT eNewspapers ноември 29, 2022 - 4:30 am

Valuable information. Lucky me I found your website by accident, and I’m shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it.

Reply
western union hacker ноември 29, 2022 - 10:45 pm

I respect your piece of work, regards for all the informative blog posts.

Reply
best antivirus for 2022 ноември 30, 2022 - 3:17 am

Hiya very nice site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also?KI am satisfied to seek out numerous useful info right here within the submit, we’d like work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

Reply
paypal hack ноември 30, 2022 - 5:36 am

I’m not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission.

Reply

Оставете коментар

Captcha 48 − = 44

* Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с това.